Jag som ordförande för Lärarförbundet Piteå vill, med anledning av insändaren från Veronica Högling, förklara min och Lärarförbundets ståndpunkt i denna fråga. Uttalandet ”Får vi stöd av staten för en elitsatsning ska vi självfallet ha den, men att vi som kommun ska betala 100 000 mer per elev för en elitsatsning för att gynna Sverige, det tycker jag inte att övriga elever i kommunen ska vara med och betala”, det står jag fortfarande bakom.

Lärarförbundet, i detta sammanhang jag som ordförande, ska företräda medlemmarnas intressen – vilket Veronica Högling givetvis har helt rätt i. Det gör jag och resten av styrelsen utifrån bästa förmåga vilket jag hoppas att de flesta förstår.

Ska vi då välja mellan en statlig elitsatsning som balettskolan eller en minskning av särskolans budgetram och minskat stöd till musikklasserna, vilket tyvärr beslutades,eller att avveckla en väl fungerande och behövd verksamhet som Kvalitetspoolen så måste jag förorda den kommunala verksamheten i detta fall.

Att Lärarförbundet värnar den kommunala verksamheten och tycker att staten ska finansiera Svenska balettskolan fullt ut, hoppas jag inte tolkas som att Lärarförbundet aktivt medverkar för en nedläggning av balettskolan.

Med uttalande att jag som representant för Lärarförbundet står bakom nämndens beslut att lägga ned Balettskolan om staten inte finansierar utbildningen och istället låta Kvalitetspoolen vara kvar, tycker jag att Lärarförbundet representerar majoriteten av våra medlemmar.