Insändare Som utbildad undersköterska med närmare 20 år i yrket sa jag upp mig från Nybergas äldreboende i Älvsbyn, ett ställe där jag i alla år trivts med både kollegor och vårdtagare. 

Att jag sa upp mig beror på att den kunskap befintlig, utbildad personal har inte tas tillvara. Med alla ansvarsområden, extra kurser etc tycker man att det ska synas i lönekuvertet, men icket. Att det sen ska sparas hit och dit, dras in korttidsplatser, byggas om personalrum och -toaletter till lägenheter för att rymma fler vårdtagare, det är en skam. 

Är dessa nybyggen godkända av arbetsmiljöverket? Att inte få använda sina semesterdagar som man vill är ett annat fantastiskt påhitt. Ni som styr och ställer, prova jobba på "golvet" ett tag, det skulle ni behöva, då kanske ni värdesätter det arbete personalen gör mer än idag. En attraktiv arbetsplats? Nej.