Insändare Jag var och paddlade kanot i dag och då hinner man ju tänka på en del saker och det jag tänkte på var att Svenska kyrkan har problem.

Från 1972-1918 har man tappat 1 855 542 medlemmar och det innebär än procentuell minskning i förhållande till befolkningen med 37,5 procent från 95,2 till 57,7.

Svenska kyrkans förklaringar är att antalet som dör är större än antalet som döps in i Svenska kyrkan eftersom man sedan 1996 måste döpas för att bli medlem.

Det andra är att invandringen ökar och att dessa har en annan religion samt att fler utträder än inträder årligen. Tittar man på dopstatistiken och de som går konfirmationsundervisningen så döptes 1970 88 568 barn och konfirmerades 80 820 ungdomar. 2018 döptes 46 605 samt konfirmerades 26 658.

Det innebär ju att antalet dop har minskat med drygt 47 procent, vilket ju då ska vara ett svar på varför vi blir färre medlemmar. Att konfirmera sin tro har minskat med hela 67 procent vilket ju då är allvarligare för varför har antalet som konfirmerar sig minskat så kraftigt vad är förklaringen.

Beror det på att vi är ett av de mest sekulära länderna i världen, eller beror det på att kristendomen inte längre lockar eller vad kan det bero på?

En del inom frikyrkorna påstår ju att orsaken är att Svenska kyrkan är för liberal att man till exempel viger samkönade och att om man istället skulle vara mer konservativ, det vill säga nej till samkönade äktenskap, säga nej till homosexuella, säga nej till kvinnliga präster och säga nej till abort då skulle medlemstappet minska.

Men jag är nog ganska så övertygad om att de flesta som verkar inom Svenska kyrkan inte håller med om det resonemanget.

Men något måste ju göras eftersom kyrkan i längden inte kan överleva om man fortsätter att tappa medlemmar i samma utsträckning.

Jag har inga svar, men kan det var någon annan som kommer på hur man stoppa upp detta så skulle han/hon om inte få nobelpris så åtminstone skulle Svenska kyrkan vara evigt tacksam.