INSÄNDARE Det synes mig tråkigt att det socialdemokratiska partiets medlemmar inte har insikt i att man måste ta tillvara yngre kvinnors politiska kompetens. Människor som trotts sin ålder har en lång och djup erfarenhet av det grundläggande politiska fotarbetet.

Att växa in i rollen som regionråd det tar tid, och är en lärandeprocess.Den tidigare riksdagkvinnan Maria Stenberg har på ett gott sätt under valperiodens år vuxit in i den rollen allt mer. Ni socialdemokratiska ledamöter kanske skulle ha gett henne ett starkt förtroende att växa vidare och blomma ut.

Även hanteringen av riksdagskvinnan Hanna Bergstedt är beklaglig. Hon är väl den mest profilerade, synbara och aktiva S-riksdagskandidaten efter Bucht och Fredrik Lundh-Sammeli i vårt län. Hon syns, hon har alltid varit vältalig och klar i det hon vill. dessutom har hon ett socialt öppet sätt att möta medborgare och väljare.

Värt län och Socialdemokraterna behöver och bör vårda kompetenta kvinnliga politiker som tar på sig ansvarskrävande politiska uppdrag. Man måste även ge personer med dessa uppdrag tid och en chans att växa in i sina ansvarskrävande roller.