Vi är rikt rustad som kulturstad med många oerhört duktiga talanger i såväl musik, dans och idrott. Det ska vi verkligen värna om och satsa på. Det har vi igen på ett eller annat sätt. Det är dessutom god marknadsföring och bidrar även till att det blir intressant att flytta till just Piteå.

Vi liberaler var de som stöttade inrättandet av dans i skolan, något som har visat sig ge ett väldigt gott rykte i hela Sverige. Dansskolan med inriktning mot balett är en av tre skolor i hela Sverige som drivs på en väldigt hög nivå och som absolut bör finnas kvar. Kan man bedriva undervisning med specialundervisning i fotboll kan man också bedriva undervisning i såväl musik som dans. Det ena ska inte slå ut den andra, alla är lika viktiga för Piteå.

Piteå kommun har vid flera tillfällen gjort flera felsatsningar då det gäller skolan. Jag tänker på Tolvmansskolan, Sikfors skola och Hemmingsmark skola. I dag är alla tre välfungerande friskolor som har barn som trivs och presterar väl i sina skolor. Föräldrarna är jättenöjda.

Många föräldrar med barn i musikklasserna och dansklasserna har nog ingen möjlighet att göra detsamma, men det finns en risk att man nu väljer att flytta från vår kommun och det vore väldigt tråkigt. Vi har ett befolkningsmål på 43 000 invånare, men det blir nog svårt att uppnå om vi inte satsar på annat än endast bostäder.

Vi måste kunna erbjuda något unikt för att människor ska välja just Piteå som tänkbar ort att flytta till. Konkurrens mellan olika städer blir mer och mer tydlig så det unika kan vara den avgörande faktorn som gör att valet av ort att flytta till blir Piteå.