Insändare Med anledning av: artikeln "Då har cyklisterna företräde i trafiken" publicerad 12 april.

Angående cyklister i trafiken vill jag kommentera detta med att mena att det inte finns några rättigheter i trafikreglerna. Endast skyldigheter.

Det är inte cyklisten som har "rätt till väg" utan det är bilisten som har skyldighet att lämna företräde. På Ankarskatavägen gäller detta i hela dess längd, men det gäller inte enbart mot cyklister utan all fordonstrafik på så sätt att högerregeln sätts ur spel där en cykelbana går längs med en av de korsande vägarna.

Det är tveksamt om upphöjd cykelbana kan gälla som tecken för sådan. Vi har ju ett problem här som heter vinterväglag som gör att man inte alltid kan känna igen sådan cykelbana. Om då inget märke finns som talar om detta så har vi ett juridiskt problem.

Som artikeln betonar är vikten av uppmärksamhet hos alla trafikanter, inklusive gående, av stor vikt och att det inte bara är att sticka ut näsan i gatan och hävda en rätt som man inte har.

Att söka ögonkontakt är en god åtgärd som fler borde försöka sig på.