Vi köpte vår kyrkstuga 1974. Vi har elmätare och från början betalade vi det som elmätaren visade. Vi fick en lapp på vilken vi själva fick redovisa förbrukad el.

På den tiden hade församlingen kyrkhelger med program i kyrkan, särskilt vid påsk och missionshelgen i juli. Strömförbrukningen var liten. Vid påsk gick det några fler kilowatt, men på sommaren var det ju nästan ingen förbrukning alls. Men vi redovisade och betalade vad mätaren visade.

Men Pite Energi, som ju värnar om kulturen i bygden, insåg att de behövde mer pengar. Vi fick beskedet att nu skulle det bli schablonuttag för elkostnaden. Det började, om jag minns rätt, med 630 kronor/år. Men detta år har vi betalat 830 kronor per kyrkstugerum.

Eftersom det finns drygt 400 rum i Öjebyn betyder det, att Pite Energi har tagit in cirka 350.000 kronor bara i Öjebyn – och bara för ett år!

Enligt kyrkstadgan får man inte bo i stugorna annat än i samband med kyrkhelger, varför de flesta stugor står tomma större delen av året.

Eftersom församlingen inte längre på samma sätt satsar på ”kyrkhelger”, blir besöken i stugorna allt färre. De stugägare som kommer dit är där oftast just till marknadshelgen i juli då elbehovet är minimalt.

Stugorna står på församlingens mark och kan därför inte jämföras med fastigheter. Men Pite Energi gör så i alla fall, för de värnar ju om kulturskatterna i Öjebyn, Norrfjärden och Hortlax och är ”alltid lokaltänksam” som de själva säger!

Deras begäran är att om man exempelvis är fyra delägare i en stuga så ska man för närvarande betala en fast avgift på 1 445 kronor per år delat på fyra. Detta förutsätter dock att en av ägarna sedan tar på sig att se till att pengarna för själva förbrukmningen kommer in till Pite Energi. Det är ju obegripligt eftersom mätarna kan fjärravläsas – och de som inte betalar kan ju stängas av.

Vill man emellertid inte ingå i kollektivet utan ha egen mätare så får man betala 1445 kronor för varje rum, varje år.

Till detta kommer så elförbrukning, energiskatt och moms. Man får i båda fallen själv bekosta installationen av elskåp.

Piteå kommun, som ju är delägare i Pite Energi, är enligt stadsarkitekten Steiner nu nöjd eftersom skåpen hamnar i inuti stugorna. Kommunen värnar ju också som bekant om kulturen i bygden.

Visst är det märkligt att det är Pite Energi och Piteå kommun som tillsammans kommer att se till att kyrkstäderna blir allt dödare. En märklig kulturinsats, måste man ju tillstå.