Partierna skall öppet årligen redovisa vad de använt sina pengar till. Så är lagen.

Inget parti i Piteå, förutom Skol- och landsbygdspartiet (SLP) har brytt sig om att redovisa i kronor vad man använt sina skattepengar till. Men vi lämnade formellt in vår redovisning för sent, därför nekas vi stöd.

De andra partierna kommer med de mest märkliga och undermåliga förklaringar till vad partistödet finansierat: hyra av partilokal, möten, träffar, resor, fester, serviceavgifter, administration, marknadsföring, att man kämpat och tagit svåra beslut, haft sammanträden, tre styrelsemöten under året, utfört revision, reflexion och gruppsamtal, lågt intresse av processutbildning, enträget arbete, innehaft kassabok, verifikationer och bankgiro, trevliga sommaravslutningar, deltagit i utbildningar, sponsrat en bil, noterat bristande intresse från styrelsemedlemmar.

Ett parti skriver: ”Parti­stödet som under 2016 betalats ut har i huvudsak använts för att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder”.

En del av dessa så kallade redovisningar är inte ens undertecknade. Allt finns redovisat i kommunfullmäktiges septemberprotokoll.

De här partiernas grova försumlighet att inte öppet redovisa vad man använt pengarna till är inte bara stötande utan också ett förakt för kommunmedborgarna och demokratin.

Ett parti skriver att man inte skickat några pengar till sin riksorganisation. Ett knep flera rikspartier använder, oavsett om det är valår eller inte, är nämligen att brandskatta sina lokala organisationer. Det redovisas som interna avgifter. Mest används metoden av SD och M, men även KD och MP har avsevärda intäkter på riksnivå från det lokala partistödet. SD har inga planer på att förändra sin regel att 25 procent av partistödet ska skickas vidare.

Partier som varken följer kommunallag eller de egna kommunala föreskrifterna måste klassificeras som suspekta tills dess öppna redovisningar lagts framl Alldeles för mycket skattepengar används för att subventionera partiernas interna verksamhet.

Partiet ”Vård för pengarna” (tredje största i Sörmland) betalar tillbaka 1 miljon kronor av årets partistöd på 1,1 för att man vill att dessa pengar skall gå till vården istället. Under en mandatperiod i Piteå förbrukar partierna cirka 15 miljoner kronor. 10 miljoner av dessa pengar skulle kunna användas till viktigare verksamhet typ skola och äldre omsorg.

Vi har därför lagt en motion om att varje parti får 100 000 kronor årligen i partistöd. Det är fullt tillräckligt. Partier med många medlemmar har möjlighet att med såväl ideellt arbete och medlemsavgifter få in mera pengar för sin verksamhet. Partiernas interna verksamhet får nämligen inte finansieras av skattemedel.

Kommunallagen skärptes 2014. Piteå skärpte sina egna regler juni 2016. Ytterligare skärpning av lagen kommer 1/1 2018. Riksdagen vill få bort otyget med att skattepengar som skall användas i kommunen används på riksnivå.

Anders Nordin (SLP)

Ledamot i Piteå kommunfullmäktige