REPLIK

Insändaren från ”Snuvig socialist” bygger på missförstånd. 

Privata vårdgivare prioriterar precis som regionernas sjukvård patienter utifrån medicinska behov. Det är inte som insändarskribenten tycks tro så att friska människor får vård via sin försäkring. Viktigt att påpeka är att det är planerad vård. Om de inte hade fått behandling via försäkringen hade de behövt söka den regionfinansierade vården istället.

”Det är dags att ta tillbaka vården”, skriver skribenten. Till den regiondrivna sjukvården, förmodar jag att hen menar. På vilket sätt skulle sjukvården bli bättre om redan hårt belastade sjukhus, med sparbeting och ofta långa väntetider, blev tvungna att ta hand om ännu fler patienter utan några ytterligare resurser?