Motiveringen är enligt artikeln att det är för stort tryck på hälsocentralerna, och för att lätta på detta så ska en lättakut öppnas.

Med facit i hand så visste vi ju att detta skulle ske på grund av man lade ner hälsocentralerna i Norrfjärden och Furunäset. Det handlar väl om 14 000 patienter som skulle listas om, antingen på landstingets hälsocentraler i Öjebyn och i Piteå eller på Cederkliniken.

Inte undra på att det högt tryck och att tillgängligheten blir otillgänglig istället!

Sedan finns det tydligen en tanke att bara de närmast boende ska få tillgång till läkare. Jag vill ha en förklaring till detta och dess innebörd, jag tolkar det att vi som bor i norra delen av kommunen ses som andra sortens personer som bara ska erhålla ”lätt” undersökning. Men hur blir det om man blir akutsjuk i en allvarlig siutation? Då gäller väl inga regler var man kommer ifrån, då gäller väl bara jouren?

Vad som oroar mig mest är att många äldre kommer att drabbas av nymodigheten, för säkert gäller det någon form av digital hantering och självbetjäning. Jag hoppas få en förklaring och att man tänker om och tänker rätt.