Vi har aldrig ställt verksamheter mot varandra. Vi har hela tiden varit tydliga med att frågan om finansiering måste lyftas till högre ort, förbi BUN och dess budget. De enda som ställer verksamheter mot varandra är BUN själva samt nu även Lärarförbundet.

Vi efterfrågar politiskt engagemang och anser att åtgärder för att få ökat stöd borde ha vidtagits innan förslag om nedläggning. På föräldramötet i oktober med representanter från BUN samt kommunalrådet Anders Lundkvist (S) så svarade både Anders Lundkvist och Ruth Rahkola (S) "ja" på en direkt fråga om de verkligen vill behålla balettskolan.

Det är dags att visa handlingskraft nu. Finns den politiska viljan hos S att kämpa för balettskolan? Eller tänker man vänta passivt på ett besked? Det är inhumant att låta barnen sväva i ovisshet ändå fram till nästa intagningsprov och ännu mer inhumant att överväga nedläggning mitt under pågående utbildning utan att ge barnen möjlighet att avsluta påbörjad utbildning.