INSÄNDARE Funktionella hållplatser eller teknik i bussar? Vilket är viktigast?

Efter att ha kört buss i drygt 40 år, de senaste åren i Piteå med omnejd. är det med stigande förvåning jag ser hur de som kontrollerar busstrafikens varande och görande tycks ignorera de åtgärder som behöver göras för att få alla busshållplatser i Citybuss linjenät trafik- och resenärssäkra.

Det finns flera hållplatser, både inom tätorterna Öjebyn, Hortlax, Munksund, och Skuthamn och även i själva Piteå där hållplatsen är en stolpe vid ett dike eller där står en kur som är totalt obelyst och så mörk att man inte ser om det står någon i den.

Istället satsar man på ett nytt system för hållplatsutrop med ytterligare en skärm som sitter framför föraren och lyser en i ögonen på kvällarna.

Ifall det vore nya integrerade system i nya fordon med placering utanför det så viktiga synfältet i framrutan vore det kanske en bra investering.

Men att komma dragande med detta i gamla bussar med de extrakostnader det kommer att innebära känns som om nån leker progressiv på beslutandenivå.

Använd pengarna där de gör nytta för resenärernas och förarnas säkerhet istället för att falla för munviga säljares (i detta fall verkligen) bländverk!