Det hade varit svårt att riva upp ett sådant beslut även om man sedan hade fått ökat bidrag för balettutbildningen av staten, vilket man ännu inte fått besked om.

Men man borde ha sökt ökat statligt stöd långt tidigare och mer aktivt i processen. Det är bra att man nu gör en riktig konsekvensanalys, även om dessa åtgärder borde ha gjorts långt tidigare.

Detta är en mycket påfrestande situation för eleverna, de hotas av nedläggning mitt under pågående yrkesförberedande utbildning, vilket betyder att om barnen ska få möjlighet att slutföra denna måste man flytta från kommunen.

Det ska tilläggas att lärarna gör ett fantastiskt jobb för barnen och motiverar dem att fokusera på utbildningen och fortsätta se framåt.

Samtidigt är det väldigt konstigt att ordförande för Lärarförbundet i Piteå, Stefan Eriksson, aktivt stödjer förslag om nedläggning av balettskolan.

Är det verkligen Lärarförbundets uppdrag att aktivt verka för nedläggning av en välfungerande skolverksamhet? En av Lärarförbundets främsta uppgifter är väl att företräda medlemmarna, på vilket sätt gör Eriksson det genom att förorda en nedläggning av en fungerande verksamhet?

Jag vill uppmana BUN och ytterst kommunledningen att fortsätta arbeta för ökat statligt stöd och visa den politiska viljan att behålla balettskolan i Piteå, vilket ni sade på föräldramötet i oktober att ni faktiskt vill.