I Piteå-Tidningen den 28 november publicerades artikeln ”Stort besparingspaket på skolorna” i vilken avvecklingar av Balettskolan, Naturskolan samt musikklasser redogörs.

Som orsak anges oväntat stora elevökningar som kräver besparingar för att budgeten ska gå ihop. Denna ökning av elever beskrivs bero på en stor ökning av nyanlända och asylsökande elever på skolorna runt om i kommunen samt på Pite Havsbad som fungerar som boende för asylsökande människor under vinterhalvåret.

Skolchefen Malin Westling uttalar sig också om att det ”kostar ganska mycket”.

Det som inte nämns är att kommuner har rätt att söka ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn i förskola och skola. Schablonbeloppen för år 2017 är 62 000 kronor för ett barn i förskola, 99 500 kronor för en elev i grundskola och 113 100 kronor för en elev i gymnasieskola. Detta gäller såklart även Piteå kommun.

Rädda Barnens lokalförening i Piteå anser att den här artikeln ställer två grupper av barn mot varandra på ett oacceptabelt sätt som inte främjar en bra inkludering och ett gott mottagande av nyanlända barn i kommunen. Istället för att se dessa barn som en tillgång som berikar kommunen framställs de som en börda.

Alla barn har enligt Barnkonventionen rätt till skolgång och att inte ge dessa barn möjlighet till utbildning är inte ett alternativ. Kommunen borde arbeta för att ge dessa barn ett så gott bemötande och mottagande som möjligt så att de familjer som får uppehållstillstånd vill stanna och bidra till kommunen så att Piteå kan vara en kommun som präglas av mångfald, där människor trivs och inkluderas.

Britt-Inger Olofsson

ordförande Rädda Barnen Piteå

Carin Johansson

ordförande Rädda Barnen Norrbotten