Tack för svar. Tyvärr medförde det långa yviga svaret att oron för kyrkans ytterskal ytterligare ökade.

Det blev ingen ommålning 2015 (efter beslutet 2014), det blev inte heller av 2017, blir knappast 2018, eventuellt 2019, kanske först 2020.

I svaret finns inte den minsta antydan om när den nödvändiga ”skyddsmålningen” blir av. Det antyder att nuvarande ledning inte har ansträngt sig tillräckligt.

Sen måste man få svar på frågan varför målningen har krakelerat så kraftigt. Ansvarig antikvarie och målarmästare får gärna säga sin mening – men de vill troligen inte ta sitt ansvar.

Hur har man, i väntan på ommålning, tänkt skydda utsatta sköra trädelar från väta och förstöring?

Ingen vill att kyrkan skall ta mera skada, därför är det viktigt att alla inblandade parter tar sitt ansvar och ser till att ommålningen blir av sommaren 2018. I annat fall torde det bli en mycket dyrbar restaurering. Med hopp om kraftfullt agerande.