Fem förare fick ordningsbot för trafikbrott och tre förare fick sitt körkort omhändertaget. En av dessa var en yrkesförare.