Tanken är att det nya Rådhustorget ska stå färdigt 2021, lagom till Piteås 400-årsjubileum. Dialogen om det framtida Rådhustorget har pågått sedan midsommar. På stadshuset, stadsbiblioteket samt på Piteå museum finns utställningar som illustrerar de två arkitektförslagen.

– Under sommaren har vi också anställt sommarjobbare som gått runt och tagit in enkätsvar, säger stadsarkitekten Florian Steiner.

På torsdagskvällen bjöd han in till ett öppet dialogmöte där alla Pitebor var välkomna att ta del av information om förslagen samt lämna synpunkter.

Artikelbild

| En liten men hängiven skara tog sig till dialogmötet på Piteå museum på torsdagskvällen.

– Det kändes viktigt för oss att ta fram åtminstone två förslag, så att det finns något att utgå från. Som det ser ut just nu upplever jag att det finns en övervägande majoritet för ett av förslagen, säger Steiner.

Han vill dock inte berätta vilket, eftersom han inte vill riskera att påverka utfallet av medborgardialogen.

– Förslagen vi tagit fram kommer från Nivå landskapsarkitekter och White arkitekter. De är väldigt olika varandra, jag tycker de är bra på olika sätt, säger han.

"Nivå" bygger på att torgets nuvarande lutning planas av i tre platåer, med en oval plattform i centrum. Florian Steiner bedömer detta förslag som det dyrare av de två skisserna.

Artikelbild

| På torsdagskvällen bjöd Piteå museum in till dialogmöte om det framtida Rådhustorgets utformning.

– I och med att det innehåller omarbetningar i marken, så tänker jag att det sannolikt kan bli dyrare än Whites förslag, säger han.

Hans kollega Gudrun Åström, stadsarkitekt, poängterar dock att i ett sånt här projekt bör inte ekonomin vara styrande.

Artikelbild

| Stadsarkitekten Gudrun Åström fanns också på plats vid dialogmötet och bidrog med sin långa erfarenhet och stora kunskap.

– Man ska inte tänka att det ska vara så billigt som möjligt, det här ska bli ett torg som ska finnas kvar i många, många år framöver, säger hon.

Det andra förslaget, från White arkitekter, kallas "400 till" och syftar till att torget ska hålla i 400 år till. Till skillnad från Nivås lekfulla, nästan futuristiska skiss, appellerar White till torgets historiska värde med traditionell utformning och hållbara material.

Artikelbild

| Stadsarkitekten Florian Steiner tog emot synpunkter från det fåtal Pitebor som tog sig till dialogmötet.

– Själva basen i det här förslaget är smågatstensbeläggningen, som ska hålla i 400 år. I den här skissen pryds också torget av en brunn, som liknas vid ett smycke i form av en brosch, säger Florian Steiner.

– White har ett mer uttalat hållbarhetstänk och en mer tidlös utformning. Nivås förslag skulle kännas utdaterat snabbare, konstaterar Gudrun Åström.

Artikelbild

| White arkitekter föreslår att torget beläggs med smågatsten i varierande varma nyanser av grå granit.

Förhoppningen med renoveringen av Rådhustorget är att det unika 1600-talstorget ska komma till liv, med torghandel, året-runt-aktiviteter och uteserveringar. Stadsarkitekten drömmer också om ett bilfritt torg i framtiden.

– Vi måste göra något åt trafiksituationen på torget. Det ska inte vara en parkeringsplats. De båda förslagen har dock tagit höjd för att det än så länge finns möjlighet till biltrafik.