Tingsrätten i Luleå dömde Ivar Alander till tolv år och sex månaders fängelse för mord på Robert Sjömark i Sjulsmark. 20-åringen överklagade domen och förra veckan tog hovrätten i Umeå upp fallet.

Under hovrättsförhandlingarna pekade Ivar Alanders nye försvarsadvokat Carl-Oskar Morgården på att det finns ett krav på bevisning utom rimligt tvivel även då det gäller uppsåt och att åklagaren inte lyckats bevisa detta.

Han radade upp omständigheter som pekade i rakt motsatt riktning och menade att varken avsikts- eller likgiltighetsuppsåt fanns. 20-åringen bör därför, enligt Morgården, dömas för grov misshandel och grovt vållande till annans död – inte mord. Påföljden måste därmed under alla omständigheter mildras, menade försvaret.

På fredagen meddelade Hovrätten för övre Norrland att man delar helt tingsrättens bedömning av 20-åringens skuld och fastställer morddomen. Hovrätten anser som tingsrätten att utredningen visar att Ivar Alander hade för avsikt att döda Robert Sjömark och att det saknas förmildrande omständigheter.

– Hovrätten har kommit fram till att 20-åringen riktat geväret mot huvudet på 46-åringen när skottet avlossades och att avsikten var att han skulle dö. I ett sådant fall är det fråga om mord, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

Rätten var enig om domen.