Under fredagsmorgonen genomfördes höstens första frukostmöte för företagare i Småstaden. Det hade temat samverkan med mässbolaget Nolia AB som frukostvärd. Det ämnet tog Li Skarin, vd för Luleå näringslivsbolag, Lenita Eriksson, kommunalråd för S i Luleå, Gusten Granström, vd för Norrbotniabanan AB och Ingela Lekfalk, moderator och ansvarig för press och samhällsfrågor vid Sveaskog, upp i en paneldiskussion. Innan de äntrade scenen betonade Piteås nye näringslivschef Peter Palmqvist att kommuner måste samverka.

Li Skarin vidgade perspektivet. Hon sade att residensstaden Luleå har ett särskilt ansvar.

– Vi måste tänka region, inte enbart stadskärnan Luleå, sade hon.

Artikelbild

| "Som kommun måste vi samverka med grannarna", sade Peter Palmqvist, näringslivschef i Piteå kommun.

– En region växer inte mer än vad ett regionalt centrum som Luleå växer och en kommun som Piteå växer inte mer än vad ett centrum gör, sade Gusten Granström.

Vad gäller samverkan och att knyta ihop städer, tog han upp förra månadens spadtag i Umeå som blev startskottet för bygget av Norrbotniabanan.

– Nu ska det tas fram sex järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå. Planarbetet pågår minst två år till. Sedan börjar det byggas. De hinder som kan uppstå i projektet är väl om någon upptäcker förekomsten av en tvåtåig hackspett som är bevarandevärd, sade han.

Lenita Eriksson visade på samarbetet mellan kommunerna i fyrkanten och att det numera är tillåtet för kommuner att skriva avtal med varandra.

Artikelbild

| God uppslutning vid höstens första frukostmöte i Småstaden.

Kommunarådet Anders Lundkvist (S) som fanns i publiken ville att panelen skulle visa på vilka styrkor som finns i Luleå och Piteå och som kan utvecklas.

Li Skarin tog upp universitetet som finns i både Luleå och Piteå, och det urbana livet som finns utanför stadskärnorna. Lenita Eriksson pekade på närheten till naturen. Gusten Granström sade:

Artikelbild

| "Vi vill att norra Sverige ska blomma", sade Jonas Dahlberg, tf vd för Nolia AB.

– Vi måste klara ut vad vi är bäst i världen på.

Kommunalrådet Helena Stenberg tog upp vikten av att bromsa provinsiellt tänkande i kommunerna.

Artikelbild

| Det minglas på frukostmötena. Catrine Grandin från Traktorcity mötte Kristina Eriksson från banken Nordea.

– Hur ska vi få hela länet att känna sig delaktigt, sade Stenberg.

Lenita Eriksson inflikade att vi kanske ska sluta att kalla oss Pitebor och Lulebor.

Artikelbild

| Kommunalrådet Anders Lundkvist samspråkar med Nolias tf vd Jonas Dahlberg och Johanna Blylod vid Nolia.

– Vi är norrbottningar, sade hon.

Gusten Granström sade att ibland är det dock nyttigt med konkurrens mellan städer och så är också läget vad gäller handeln. Piteå har ett nettounderskott i handeln mot Luleå med över 100 miljoner kronor.

Artikelbild

| Johanna Blylod, Nolia, Helene B Röckner, Piteå näringslivskontor, tog tidigt morgonfika tillsammans med kommunalrådet Helena Stenberg (S).

– Ur Piteås synpunkt är det olyckligt, men internethandeln är en större utmaning. Därför vill i Piteå jobba för att stärka centrumhandeln. Vi har fokus på det. Något stort köpcentrum utanför sta´n kommer aldrig hit, sade Anders Lundkvist.