Varje år omkommer ett antal skoteråkare/fyrhjulingsförare i samband med olyckor. Många av de som förolyckas eller skadas svårt har fått huvudskador efter att ha utsatts för trubbigt våld mot huvudet i samband med att ha kastats av från fordonet. En undersökning som gjordes vid Umeå universitetssjukhus på uppdrag av Nationella snöskoterrådet visar att 37 procent av de som omkommer i samband med skoteråkande, gör det till följd av skallskador.

Aktuell fråga

En ändring i trafikförordningen har varit på gång under en längre tid och i fredags kom alltså beskedet från regeringen. Det blir en ändring och den börjar gälla redan från årsskiftet. Skälet till att det införs är att mildra de allvarliga skadorna på förare och passagerare vid färd med terrängskoter.

Artikelbild

| Tord Söderberg, ordförande för Piteå snöskoterklubb ser många fördelar med att använda hjälm, förutom att den skyddar vid olyckor så värmer den och visiret tar bort vinddraget.

Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen, säger att man den senaste tiden väntat på ett besked från regeringen.

– Tanken har varit att införa hjälmtvång från första januari, men beskedet från regeringskansliet har dröjt, säger Olof Stenlund.

Eftersom beskedet har dröjt var det oklart om man skulle hinna med att införa förändringen från 1 januari, men bedömningen är alltså att det gör det.

Ute på remiss

Artikelbild

| Tord Söderberg tycker att hjälmtvång för färd i skoterpulka känns onödigt.

Han förklarar att frågan varit ute på remiss under våren och att alla berörda varit positiva till ett hjälmtvång och att det eventuella motstånd som finns är mycket litet. Förslaget som var ute på remiss löd: "Den som färdas med terrängskoter utan karosseri ska använda skyddshjälm. Transportstyrelsen bör få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om skyddshjälm".

– De fåtal som är emot ett hjälmtvång kan vara någon som huggit ved i skogen och som ska köra hem det med skoter och som inte har lust att ha dubbla hjälmar, en för trädfällning och en för skoterkörning.

Artikelbild

| Tord Söderberg har använt hjälm vid skoterkörning sedan 70-talet.

Olof Stenlund är noga med att betona att undantag från regler om hjälmtvång kan göras och att det är Transportstyrelsen som fattar sådana beslut. Förslag om undantag från regeln måste dock först ut på remiss och det kan inte göras förrän en ny lag träder i kraft.

Få skippar hjälmen

Tord Söderberg, ordförande för Piteå snöskoterklubb, ser inget problem med ett hjälmtvång. Han kan dock inte se att hjälmtvång skulle göra någon skillnad för användandet.

– Alla som jag känner till använder redan hjälm, särskilt de yngre som kör lite snabbare. Det kan finnas någon äldre person som sladdar skoterleder eller besiktar sina marker från skotern och som inte använder hjälm. Å andra sidan kör de så sakta att risken för skador är så liten, säger han.

Tar bort vinddraget

Tord Söderberg säger att frågan om hjälmtvång för skoterförare aldrig diskuteras i klubben då de flesta tar det för självklart att använda hjälm. Han har heller inte hört talas om något motstånd mot en lag.

Själv tycker han att hjälm är behagligt att använda och ser flera fördelar, utöver att den skyddar om olyckan skulle vara framme.

– Hjälmen värmer när det är kallt och när man kör och fäller ner visiret så slipper man vinddraget.

Fotnot: En terrängskoter kan vara både snöskoter och terränghjuling (fyrhjuling).