40 och 60 km i timmen gäller redan i stan och inom några dagar också i Hortlax och Bergsviken.

Från och med 15 oktober inför kommunen nya hastighetsgränser i Hortlax och Bergsvikens tätbebyggda områden för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Hastighetsgränserna 40 och 60 kilometer i timmen ersätter de tidigare hastighetsgränserna 50 och 70 kilometer i timmen.

De nya hastighetsgränserna är en del i en långsiktig strategi för att anpassa hastighetsgränserna till en tryggare och säkrare gatumiljö. Ambitionen är att få fram en väl avvägd hastighet på varje enskild gata.

– Vi ser ett stort behov av en förändring av hastigheten främst på lokalgatorna där vi har många oskyddade trafikanter som färdas längs gatorna, men också på de större gatorna där oskyddade trafikanter korsar vägen, säger Kjell Norberg, trafikingenjör Samhällsbyggnad.

Hastighetssänkningar har också andra positiva följdeffekter som minskat buller och vibrationer.

– Det känns positivt att vi nu kan införa hastighetsändringarna inom ett större område, konstaterar Kjell Norberg.