Under onsdagen kom Jessica Rosencrantz (M), Stockholm, till Stora Nolia. Hon är vice ordförande i riksdagens trafikutskott och har suttit i riksdagen i två mandatperioder. Nu kandiderar hon för en tredje.

Det är valtider och som andra partiföreträdare gav hon exempel på vad partiet vill uträtta efter nionde september.

– Vi vill stoppa den nuvarande regeringens vägfientliga politik. I vårt trafikpolitiska förslag får Norrbotten 126 miljoner kronor mer jämfört med vad regeringen lagt, säger Jessica Rosencrantz.

Artikelbild

| På onsdagen mötte Jessica Rosencrantx, vice ordförande i Riksdagens trafikutskott Linda Frohm som är förbundsordförande för M i Norrbotten.

PT har skrivit om den tidigare borgerliga regeringens ovilja att skjuta till pengar till Norrbotniabanan, där den också bromsat Norrbotniabanans försök att söka EU-stöd, trots att banan prioriteras i EU:s bottniska korridor.

Bygget är nu igång och frågan är om Moderaterna kommer att stoppa processen om alliansen vinner valet?

– Vi kommer inte att stoppa ett pågående projekt. Regeringen har pytsat in en fjärdedel av vad hela projektet kostar. Vårt budskap är att vi inte river upp de besluten. Men den nuvarande transportplanen gäller i 12 år och inget parti vet vad som händer efter det, säger trafikutskottets vice ordförande.

Hon pekar på att M vill se en järnvägssatsning i hela landet.

Artikelbild

| Jessisca Rosencrantz, vice ordförande i Riksdagens trafikutskott vill slopa flygskatt och tillåta tyngre tonnage på vägarna.

– När det gäller järnvägsinvesteringar har politiken brustit under en lång tid.

Moderaterna går också till val på slopad flygskatt, de vill inte införa kilometerskatt för tunga fordon och de vill göra det möjligt för fler åkare att köra 70 ton tunga bilar i länet.

Artikelbild

| Jessica Rosencrantz (M) säger att projektet med Norrbotniabanan ska fortsätta. "Vi kommer inte att riva upp något beslut om alliansen vinner valet".

– Här har vi skjutit regeringen framför oss. Miljöpartiet är emot förslaget, säger Jessica Rosencrantz.

Trafikverket har gjort en utredning där det klassat vilka vägar som är lämpliga för 70 ton.

Hon vill också mot bakgrund av flygbolaget Next Jets konkurs skärpa reglerna vid upphandling av flyg.

– Trafikverket måste skärpa kontrollen och ställa högre krav. De som vinner ett anbud måste redovisa en långsiktig plan för verksamheten. Next Jet har inte levt upp till det, säger hon.

Linda Frohm är förbundsordförande för Moderaterna i Norrbotten. Hon säger att moderaterna vill slåss för en bättre infrastruktur i länet där ett krav är nytt dubbelspår efter Malmbanan.