Arvsfonden har för tredje året i rad rankat Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Länet fick 9,8 miljoner kronor, en ökning med en halv miljon kronor jämfört med 2016. Norrbottens totala projektanslag på 39 kronor per invånare räckte till 11:e plats av 21 län. Den organisation i Norrbottens län som tilldelades störst anslag är Älvsby IF, som fick 2,6 miljoner kronor för att bygga kafé och samlingslokal.

– När samhällsdebatten präglas av hat och splittring är föreningslivet extra viktigt för att föra människor samman och utveckla samhället i positiv riktning. Jag hoppas att fler föreningar ska ta chansen att lösa problem och tillvarata möjligheter i samhället genom projektstöd från Arvsfonden, säger Hans Andersson, enhetschef på Arvsfonden.

Kommande år prioriterar Arvsfonden projekt för ökad tillgänglighet och delaktighet för äldre personer med funktionsnedsättning. Målet är att finansiera 100 nya projekt fram till 2021.