PT skrev häromdagen om att kommunen avråder från bad i Lidträsket, Svensbyn, efter att E-colibakterier upptäckts vid ett vattenprov. Ett nytt prov togs och provsvaret visar nu att halten bakterier är något förhöjt, men att bad inte bedöms vara någon hälsorisk.

Prov är även taget i älven vid Kullen i Öjebyn, där det finns en brygga. Det provet har också visat för högt värde, men har nu fått samma bedömning som Lidträsket. Det är alltså fritt fram att bada på bägge ställena.