Skogstyrelsen har tagit fram en interaktiv karta över Sveriges skogar. Genom kartan kan skogsägarna se aktuell information om bland annat trädhöjd, virkesförråd och biomassa. Enligt Skogstyrelsen ska kartan kunna bidra till att effektivisering och kvalitetshöjningar i skogsbruket. 

– Fler skogsägare kan med stöd av underlaget enkelt få överblick, antingen hemma vid köksbordet eller via mobiltelefonen ute i skogen, och smidigt planera för gallring, säger Liselott Nilsson, GIS-specialist vid Skogsstyrelsens enhet för geografisk information.

Nu gör skogsstyrelsen en laserskanning av hela Sveriges skogsmarker som beräknas ta mellan sex och sju år att genomföra. Tio stycken län är genomskannade varav Norrbotten är en av dem.