2019 förutspåddes bli ett tufft år för många företag som en följd av ekonomisk inbromsning och en begynnande lågkonjunktur. 

Men det visade sig inte stämma för Norrbotten. Under 2019 minskade antalet konkurser i Norrbotten med 25 procent jämfört med 2018. Det visar kreditupplysningsföretaget Synas statisk.

I Sverige som helhet ökade antalet konkurser med 2,6 procent.  

 – I Norrbotten var utvecklingen den motsatta med en kraftig minskning av antalet konkurser, säger Harald Stjerna, partner på Syna, i ett pressmeddelande.

– Vad den stora regionala skillnaden beror på är svårt att säga. Men en möjlig förklaring är att Stockholm ligger längre fram i konjunkturcykeln och att man i Västra Götaland har framgångsrika exportföretag.