Den snart 70-årige mannen döms för vållande till kroppsskada, grovt brott. Precis vad åklagaren yrkat på. Jägaren själv har under rättegången sagt att han anser att det är frågan om en ren olyckshändelse och att han inte varit oaktsam.

Utredningen visar att jägaren träffat Digebrink med båda skotten som avlossades och att skadorna inte är att betrakta som ringa. Digebrink hade gått bakom de tre jägarna som han guidade och den dömde jägaren måste ha varit medveten om att han var bakom dem. Trots detta vände han sig om och sköt två hagelskott sig när en tjäder flög upp. Digebrink fick frakturer i tinningbenet, ögonhålan och underkäksbenet. Nedsatt syn och hörsel samt blödningar, svullnader och andra skador i huvudet, ögat och överkroppen.

Den italienske jägaren anses vara en erfaren jägare och att om man jagat fågel i 50 år bör man vara väl medveten om reglerna. Tingsrätten bedömer att det var en allvarlig försummelse och dömer brottet som grovt. Han är däremot ostraffad och lever ett ordnat liv. Påföljden blir därför villkorlig dom och dagsböter.

Artikelbild

| Under rättegången träffade Digebrink jägaren för första gången sen skotten.

Jägaren har vägrat lämna uppgifter om sin ekonomi annat än att han är egen företagare med tre vuxna barn. Tingsrätten bedömer att om han har ekonomin att resa runt i Europa och jaga så har han tämligen goda ekonomiska förhållanden och fastställer dagsböterna till 80 stycken på 300 kronor var. Mannen anses också kunna betala hela kostnaden för försvaret och målsägarbiträdet, cirka 67 500 kronor.