Förra året blev något utöver det vanliga med stora mängder tjäder, orre och ripa i markerna.

– Det var riktigt bra med skogsfågel. Föryngringen gick jättebra, säger Niklas Lundberg, länsansvarig jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet i Norrbotten.

I år blir det inte samma klang- och jubelföreställning i skogarna i Norrbotten. Men det blir bra.

Tillgången på ripa är god.

– Generellt kan man säga ju längre norrut, ju bättre föryngring har det varit. Och längst ner i fjällkedjan, nere i Härjedalen, där har det varit riktigt dåligt.

När det gäller skogsfågel finns ingen klar bild, uppger Niklas Lundberg.

– Men det genomfördes en hel del jaktprov under helgen som var, och jag var själv och dömde lite hundar i Arvidsjaurstrakten. Och om jag sammanfattar det hela: det finns bra med fågel i markerna.

Anledningen till den goda tillgången även i det rekordartade fjolåret, tror Lundberg.

– Det finns också kullar. De är klart mindre än förra året och kycklingarna verkar också vara lite sämre utvuxna än i fjol. Men de finns där, säger Niklas Lundberg och fortsätter:

– Jag sa det på skoj till någon, "ni behöver inte vara orolig att bara äta falukorv i höst. Vi kommer ha en bra jakt på skogsfågel, som jag bedömer det i alla fall.

Slutligt facit finns först att redovisa i november, förklarar Lundberg.

– Man kan alltid sitta och vara tvärsäker här och nu. Så jag vill alltid lägga in den passusen, säger han.