"Det är med stor sorg och saknad vi meddelar att en av Polarbröds huvudägare, chefsstrateg Anna Borgeryd, i dag den 18 februari stilla har somnat in efter en tids sjukdom. Anna Borgeryd har på många sätt varit den visionära inspirationskällan och drivkraften till koncernens viktiga arbete mot uthållig försörjning. Polarbrödskoncernen är en stabil organisation med Karin Bodin i ledningen och den dagliga driften av Polarbrödskoncernen påverkas inte av det som inträffat, " skriver Helena Rönnmark, Kommunikationschef för Polarbröd.

– Det är viktigt för ägare och ledning att fortsätta arbetet i Annas anda. Polarbrödsgruppens långsiktiga vision att skapa möjligheter att leva gott och sunt nu och i generationer ligger fast, säger Polarbröds vd Anders E Johansson.