Turistnäringen har gått spikrakt uppåt under en lång tid och utgör en allt större andel av svensk export. Sedan 1995 handlar det om en ökning med nästan 80 procent i antal övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, och det är utlandsturisterna som står för den allra största ökningen, plus 120 procent.

Fjolåret var inget undantag, även om de utländska besökarna ökade i mindre takt. Kineserna fortsätter dock att strömma till i hög takt och stod i fjol för en ökning med 25 procent.

Satsningen på att marknadsföra Sverige utomlands har lyckats, menar Mikael Damberg.

– Nästan hälften är utländska turister. Och det skapar jobb i hela Sverige, säger han.

Fast statistik som TT tagit fram visar att det är inte hela Turistsverige som växer. Grovt räknat är det städerna, främst vid kusterna, som ökar mest medan inlandet har haft det tuffare. Enligt Damberg krävs det satsning på bättre transporter, infrastruktur och boende för att det ska lyfta på fler orter.

Turismens exportvärde under 2016 ökade med nästan 13 procent, eller 13,5 miljarder kronor, jämfört med året före. Sveriges totala export av varor och tjänster steg samtidigt med knappt två procent. Av det följer fler jobb i turistnäringen, plus 11 000 till totalt cirka 169 000 jobb. Det motsvarar en ökning med sju procent jämfört med den totala sysselsättningsökningen i svensk ekonomi på 1,7 procent, enligt Tillväxtverket.

En del turistchefer TT talat med är rädda att den kommande flygskatten ska stoppa den goda turistutvecklingen. Mikael Damberg viftar bort farhågorna.

– Den summan (80 kronor för inrikesresa) kan jämföras med vad en halvlitersflaska med vatten på Arlanda kostar, säger han.

Turismen i Sverige är känd för sin natur och då måste miljön vara prioriterad.

– Annars kommer vi såga av den gren vi sitter på, säger Damberg. (TT)