Samhälle Fler poliser ska utrustas med kroppskameror med syftet att förebygga brottslighet. Kamerorna anses viktiga för att kunna samla in bevismaterial i många situationer. I ett nytt forskningsprojekt vid Göteborgs universitet ska konsekvenserna av kameraanvändningen för polisens arbete undersökas, enligt ett pressmeddelande.

Kroppskameror användes i dag av polisen främst i samband med situationer med en risk för upplopp som högriskmatcher i fotboll och vid demonstrationer. Exempelvis vid nazistdemonstrationen i Göteborg använde polisen kameror.

"Å ena sidan beskrivs denna teknologianvändning som ett verktyg som kommer att förbättra rättssäkerheten och allmänhetens förtroende för polisen, å andra sidan uttrycks oro över aspekter kopplade till övervakning och integritet", säger Marie Eneman, forskare i informatik, i en kommentar.

Forskningsprojektet inleds i januari 2018 och ska pågå i tre år.