Kvinnan som varit sjukskriven länge på grund av utmattningssyndrom med ångest och nedstämdhet kunde börja om att jobba halvtid och prognosen var positiv om än långsam. Då började försäkringskassan protestera mot att ge mer sjukpenning. Utbetalningar stoppades då läkarintyg inte godtogs. Sedan våren 2016 har läkaren sökt försäkringskassan utan resultat.

Kvinnan är kritisk till att hennes ärende tagit 104 dagar att utreda. Kvinnan har skickat in en ny ansökan om sjukpenning, enligt reglerna 90 dagar efter beslut om nekad ersättning.

Begäran om omprövning kommer också att ta minst 25 veckor har kvinnan fått till svar. Det innebär att omprövningen tar ett år efter att utredningen började.

När kvinnan anmälde försäkringskassan till JO hade det gått över en och en halvmånad sedan ansökan skickades in. De långa handläggningstiderna har gjort att kvinnan är utan ersättning.

Hon är kritisk till att hon inte haft någon möjlighet att påverka handläggningen.

"Det känns som ett ej rättsäkert system när handläggarna kan i princip komma fram till vad som helst utan att bry sig om den medicinska bedömningen. Det kan de göra för att de inte har något beviskrav på vad de påstår. De kräver bevis från läkarna i form av objektiva fynd och godtar inte deras bedömning när objektiva fynd ej går att få. Vilket är omöjligt i psykiatriska diagnoser."

Kvinnan önskar också en översyn av den, som hon menar, rättsosäkra bedömning som pågår.

Nu kräver JO att F-kassan bemöter uppgifterna.