Under senare år har allt fler unga i Piteå smittats av Hepatit C, som är en leverinflammation orsakad av ett virus som sprids via blod. En anledning, är att fler missbrukare injicerar narkotika och att de delar orena sprutor och kanyler.

Därför vill regionen starta en så kallad lågtröskelmottagning i Piteå.

Det är enligt Folkhälsomyndigheten det mest effektiva sättet att nå personer som injicerar narkotika.

– Och det finns två faktorer som motiverar placeringen av pilotprojektet i Piteå. Dels är kommunen uttalat angelägen om projektet och dels sticker Piteå ut i missbruksstatistiken, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S).

Tillgången till rena sprutor ska minska risken för spridning av blodsmitta som Hepatit C, Hepatit B och HIV, men också ge bättre möjligheter att motivera missbrukarna att ta emot vård och behandling.

I och med mottagningen får man en ny kontaktyta, ett ställe där man på ett naturligt sätt träffar narkomaner och kan erbjuda motivationshöjande insatser, det kanske viktigaste med hela projektet.

Piteå har ovanligt många sprutnarkomaner. Smittskyddsläkaren Anders Nystedt uppger att det totalt i Norrbotten beräknas finnas mellan 250 och 350 intravenösa missbrukare och då finns 50–75 av dem i Piteå. Och Nystedt är glad i dag:

– Ja, det här är jätteroligt! Jag har varit väldigt engagerad i det här, helt enkelt för att jag tycker det behövs, säger han.

– Det här är viktigt. Vi har en stor överdödlighet i den här gruppen och jag tycker att vi har ett ansvar att försöka göra något åt det. Med en lågtröskelverksamhet, som är lättillgänglig och dit missbrukarna vågar komma, kan vi minska smittspridning men också erbjuda vård och behandling för att ta sig ur sitt missbruk.

Var mottagningen ska finnas är inte klart än. Styrgruppen söker aktivt efter en lämplig lokal.

– Det är ju fördelar med en mottagning vid sjukhuset, där kompetensen redan finns.

Även André Bengtsson, ordförande i föreningen Connextions som arbetar förebyggande mot droger, lutar åt att någonstans på sjukhuset nog blir bäst.

– Där finns ju Labo-mottagningen och kompetensen där, men det är viktigt att inte blanda ihop olika verksamheter, säger han.

Den som tagit sig ur ett missbruk ska inte behöva möta aktiva narkomaner.

– Men det är bra att det här blir av. Det ger missbruksvården ny bredd.