Hela området vid busstationen har byggts om eftersom användningen av ytorna förändrats.

Här har 56 nya parkeringsplatser skapats varav sex är avsedda för personer med rörelsehinder, fyra med p-skiva 30 minuter och resterande p-skiva en timme.

Anledningen till ombyggnationen är att Lindbäcks fastigheter bygger nya bostadshus med 110 lägenheter. Busstationen har fått en mindre yta än tidigare med nya perronger för bussarna och en ombyggd infart.

Artikelbild

– Vi är glada att projektet börjar bli klart och att vi har lyckats skapa så många p-platser trots begränsad yta. Vi är tacksamma för pitebornas överseende med de störningar som har varit i området under byggtiden, säger trafikingenjör Kjell Norberg.