PITEÅ I slutet av september genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Piteå hamn AB. De brister som uppdagades leder nu till att verket kräver att arbetsmiljöarbetet förbättras. Vid inspektionen konstaterades en del som fungerade bra, men verkets personal hittade även brister som påtalades och som behöver förbättras. Det handlade bland annat om områden som allmän undersökning och riskbedömning av verksamheten och risk finns för ingrepp till rörliga delar på maskiner. Senast den 21 november vill Arbetsmiljöverket ha svar hur de påtalade bristerna åtgärdats.