Luleå En företagare från Luleå, som vid en revision visat sig inte ha skött bokföringen i sin enskilda firma på ett korrekt sätt och därför fråntogs sin F-skattesedel, döms nu för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Han döms till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst samt att betala en företagsbot på 100 000 kronor.

Mannen har förnekat brott med motiveringen att han tänkt göra all bokföring senare under året, innan årsbokslutet.