PITEÅ Coop Norrbotten gör en digital satsning för att nå sina medlemmar. Traditionellt sett har man behövt komma till distriktsstämmor för att som medlem få möjlighet att påverka inom föreningen. Men nu gör Coop Norrbotten ett omtag och satsar på att man som medlem istället kan påverka organisationen genom digitalt engagemang. Medlemmarna kan kandidera till att bli ägarombud via webben. Valet sker digitalt och där kan medlemmar välja den som ska vara butikens ambassadör.